De juiste kant van de geschiedenis

Nochtans waren er die dachten aan de goede kant van de geschiedenis te staan.

Hoe kan je nu geschiedenis voorspellen?

Met deze domste uitspraak, schreef hij wel geschiedenis. Dat moet je hem aangeven. Maar zijn eigen geschiedenis was een afgang, de zuiverste toepassing van het Peter principe (Peter principle).

En toch zijn er zeer veel echte visionairs geweest, die de toekomst zeer gedetailleerd hebben voorspeld.

Ik kan een aantal namen opnoemen, maar zou er daardoor honderden onrecht aandoen.

Vandaag zijn er partijen die de geschiedenis, in de waan van hun wensdromen, beschrijven, er conclusies uittrekken en hun beleid daarop afstemmen (deductie genoemd).

Met alle catastrofale gevolgen vandien.

Door gevolgtrekkingen, feiten en logisch doordenken (extrapolatie, fenomelogie) kan je steeds met de nodige twijfel, wel een en ander over de toekomst bedenken (inductie genoemd).

Zo niet, zou je niet weten wat je morgen moet doen om goed te doen, zou je totaal niet weten op wie je over 32 dagen, op 9 juni e.k. zou moeten stemmen (gokken genoemd, LOL).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.