VLAKO

Vlaamse Koepelbeweging

Logo Vlako

Fundamenten van VLAKO

De Vlaamse Koepel Beweging ( VLAKO © ) streeft op vreedzame wijze naar een zo ruim mogelijke Vlaamse autonomie, of zelfbeschikking.

Dit doet ze door personen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, te verbinden rond dit doel, zonder te raken aan ieders eigenheid en met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal en haar gewoonten. Elke vorm van extremisme wordt geweerd.
VLAKO is een platform voor iedereen die ervan overtuigd is dat er een beter beleid gevoerd wordt als Vlaanderen haar eigen middelen beheert en besteedt.

VLAKO's basisregels

11

Neutraal

VLAKO is politiek neutraal en neemt geen standpunten in over onderwerpen die niet in verband staan met "Vlaanderen Vrij". Hoe een vrij Vlaanderen er moet uitzien is de taak van de verkozenen.

18

Sociaal

VLAKO streeft naar een sociale samenleving, zonder racisme en uitsluiting.

30

Vrije meningsuiting

Iedereen is vrij haar of zijn mening te uiten zolang de mensenrechten worden gerespecteerd.

24

Solidair

VLAKO onderschrijft ten volle voorwaardelijke solidariteit met alle regio's.

Doel VLAKO

Vlaanderen laten beschikken over eigen inkomsten en uitgaven

In staat zijn te zorgen voor de kwetsbaren

Meer controle, minder verspilling meer middelen