Stap Vlaanderen vrij op Zondag 28 Mei !

Samen bewegen voor een Vrij Vlaanderen! De verkiezingen in 2024 zijn het moment om eindelijk alle partijen met een Vlaams hart te verenigen rond de meest essentiële waarden, ten bate van het welzijn van elke Vlaming. Wij stappen daarom maandelijks van Vlaamse stad naar Vlaamse stad voor : Respect, Vrije Meningsuiting, Verantwoordelijkheid, Democratie, Zelfbeschikking! Zondag 28 Mei 2023 stappen we van Dworp naar Sint-Genesius-Rode. We starten om 13u aan het stadhuis van Dworp waar Minister Ben Weyts ons toe zal spreken. En in Sint-Genesius-Rode, waar we aankomen rond 16u, ontvangt gemeenteraadslid Bruno Stoffels ons met een toespraakje. Iedereen is welkom, met familie, vrienden of vereniging. Voor alle praktische details: klik hier.

Zondagmars VLAamse Koepel Organisatie (VLAKO)

Vechten voor waar we in geloven. Samen!

VLAKO is een beweging die, op vreedzame wijze, streeft naar een zo ruim mogelijk Vlaamse autonomie of zelfbeschikking. Eenmaal haar doel bereikt, schakelt ze over in een tweede fase, nl. de bewaking van de Vlaamse waarden.

VLAKO wil mensen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, met elkaar laten samenwerken en dit met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal, haar eigenheid en gewoonten. Elke vereniging die aanvaardt samen te werken, behoudt ook haar eigenheid. 

VLAKO is niet aan een partij- of ideologie gebonden en verbindt zowel links als rechts georiënteerden. 

VLAKO verbindt iedereen die ervan overtuigd is, dat een Vlaanderen dat zelf haar middelen kan beheren en besteden, een beter en efficiënter beleid kan voeren.
Alle verenigingen, elk hun gedachtegoed, maar met slechts één gemeenschappelijk doel: Vlaanderen Vrij! Daarom is
VLAKO ook lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Kern VLAKO 

Alex Decadt, voorzitter van VLAKO.

Alex Decadt

Voorzitter

20210916_082331 (3)

Diana Slegers

Bestuurder

Guy Muylaert

Guy Muylaert

Bestuurder

Rudi De Sutter

Rudi De Sutter

Bestuurder

Mick Vanlimbergen

Mick Vanlimbergen

Grafisch en artistiek ontwerper

Patrick

Patrick Proot

Kernlid en auteur van 'Perspectief voor Vlaanderen'.

An

An Rems

Kernlid

Roosje

Roosje Polo 

Kernlid

Fundamenten van VLAKO

De Vlaamse Koepel Beweging ( VLAKO vzw ) streeft op vreedzame wijze naar een zo ruim mogelijke Vlaamse autonomie, of zelfbeschikking.

Dit doet ze door personen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, te verbinden rond dit doel, zonder te raken aan ieders eigenheid en met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal en haar gewoonten. Elke vorm van extremisme wordt geweerd.
VLAKO is een platform voor iedereen die ervan overtuigd is dat er een beter beleid gevoerd wordt als Vlaanderen haar eigen middelen beheert en besteedt.

VLAKO's basisregels

11

Neutraal

VLAKO is politiek neutraal en neemt geen standpunten in over onderwerpen die niet in verband staan met "Vlaanderen Vrij". Hoe een vrij Vlaanderen er moet uitzien is de taak van de verkozenen.

18

Sociaal

VLAKO streeft naar een sociale samenleving, zonder racisme en uitsluiting.

30

Vrije meningsuiting

Iedereen is vrij haar of zijn mening te uiten zolang de mensenrechten worden gerespecteerd.

24

Solidair

VLAKO onderschrijft ten volle voorwaardelijke solidariteit met alle regio's.

Doel VLAKO

Vlaanderen laten beschikken over eigen inkomsten en uitgaven

In staat zijn te zorgen voor de kwetsbaren

Meer controle, minder verspilling meer middelen