Verlangens

Reeds 4 jaar beschrijven wij wat onze maatschappelijke verlangens zijn.

Dat we bij de 3000 leden zijn, geeft misschien aan dat het gemeenschappelijke verlangens zijn.

Al die waarden, zuiverheid, vertrouwen, verwachtingen, betrachtigen, zouden ons het label van ‘naïevelingen’ kunnen opleveren.

Dat zijn we hoegenaamd niet.

Nooit gingen we mee in de waan van de dag en niet alleen uit argwaan. Voornamelijk om het te houden bij de essentie, de zoektocht naar waarheid, die zodra ze publiek wordt, zo dikwijls verzwolgen wordt.

Zijn we dan idealisten, dagdromers van een utopische wereld?

Indien je jouw verlangens en overtuigingen a priori beteugelt met censuur, zwijg je beter.

Een mooie uitspraak is hier zo toepasselijk en door VLAKO bewust toegepast:

“Indien je in je leven, je ambities realiseert, is het, dat deze van bij de aanvang niet groot genoeg waren”.

Wij geven nooit op in ons streven naar beter, nooit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.