,

gemeenschap

In feite heb ik een zeer belangrijke vraag: “Vormen wij een gemeenschap?”.

Officieel is er een ‘Vlaamse gemeenschap’, met al haar Instituten erop en eraan.

Maar wat is een gemeenschap?

Ik ga trachten een zeer persoonlijke beschrijving te geven:

♡ een groep mensen die een samenhorigheidsgevoel heeft omdat ze gemeenschappelijke waarden koestert;

♡ een groep mensen waarin elkeen zijn voordeel doet door erbij te horen en ook bijdragen levert opdat andere leden ook dat gevoel zouden hebben;

♡ sterker nog, een groep mensen die samen een gemeenschappelijk doel nastreven;

♡ nog sterker, een groep mensen waar men voor mekaar opkomt;

♡ op zijn sterkst, een groep waarbinnen leden hun tijd, al hun energie, hun leven willen opofferen voor die groep.

Is dat de Vlaamse gemeenschap? Verre van, denk ik. Het is eerder een politiek begrip.

Maar hoe bewerkstellig je een groep?

Is VLAKO als beweging een aanzet daartoe, of de VVB, bvb.

Maar heeft elkeen zijn inbreng, voelt iedereen zich betrokken, geeft en krijgt hij?

Er is m.i. een zeer lange weg af te leggen om wat vroeger bvb patriotisme was, als gevoel bij de Vlaming rond vernieuwde waarden te scheppen.

VLAKO wil die weg inslaan, wat er na 9 juni e.k. ook moge gebeuren.

Geen politieke praktijken, die nu eenmaal onvermijdelijk blijken.

Maar openheid, eerlijkheid, respect, evenwaardigheid, onbaatzuchtigheid, rechtvaardigheid rechtschapenheid.

NIETS weerhoudt ons om dat te zijn, want wij hebben maar 1 doel: De mensen en de groep gelukkiger te maken.

Dit is geen naïviteit, maar idealisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.