Gaan stemmen dateert van de 18e eeuw.

oen kregen enkele edellieden het recht om een afvaardiging te verkiezen.

Met de koets legden ze lange afstanden af en gaan stemmen duurde dus enkele weken.

Daarom werden die tussenperiodes zo lang mogelijk gerekt.

Vandaag is dat nog steeds 5! jaar.

Vandaag gaan wij nog ter stemming zoals 200 jaar geleden.

De democratie is niet mee geëvolueerd en daardoor eigenlijk gefosiliseerd.

In mijn brochure Parti-ci-cratie, beschikbaar op de VLAKO-site, legde ik het uit, 2 jaar geleden. Ik gaf aan hoe het anders kan. Het heet parti-ci-cratie.

In particratie ontbreekt de participatie, de deelneming, de inspraak.

Ook onder de gisteren geciteerde vermaarde mensen, wijzen er verschillende in die richting.

Maar … de elite, de machthebbers hebben daar geen oren naar, ze verkiezen het zo te laten, zoniet verliezen ze teveel van hun macht

Tussenverkiezingen of volksraadplegingen zijn uit den boze.

Bovenop die verhoogde inspraak, hebben wij sterke leiders nodig, die goed ‘bewaakt’ worden.

Vandaar de nood aan een echte, bewaakte democratie.

Elk woord, ‘echt, bewaakt, sterke, leiders, de ‘ci’ in parti-ci-cratie’ heeft haar belang.

Veel stof om over na te denken.

Maar tja, nog slechts 99 dagen en het is wat laat.

Kijk toch maar uit naar de partij die bereid is om in die richting te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.