,

Het VLAKO-Team wenst al haar 2908 volgers, leden en sympathisanten, een Zalig en een Vrolijk Kerstfeest.

Het is een feest van Vrede en dat trachten wij voor een stuk te brengen, door ervoor te ijveren om respect te verkrijgen, dat iedereen toekomt.

De Vlaming voor zijn taal, zijn cultuur, zijn gewoonten, zijn arbeid.

Maar ook elk volk dat recht heeft op goede leiders, onbaatzuchtige politici die hen respecteren in hun echte waarde.

En dat geldt voor Walen, Catalanen, Basken, Friezen, Tirolers, Koerden, Oegoeren, …

Ja, zij hebben daar evenzeer recht op.

Is dit vechten tegen windmolens, streven naar ethische, eerlijke politiek?

Het zij zo.

Dat Kerstmis hen toch moge herinneren, dat politiek nood heeft aan staatsmanschap in dienst van het volk, door wie ze zijn aangesteld en betaald.

Het VLAKO-Team.

Diana, Roosje, An, Marina, Guy, Patrick, Rudi, Mick, Hendrik,

alex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.