,

Zondagmars van Izegem naar Roeselare

In Izegem werden we door Bert Maertens rondgeleid in het historische stadhuis. In Roeselare kregen we inzicht in de bakermat van de Vlaamse Beweging, door Brecht Vermeulen.

Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, Hugo Verriest en talrijke andere beroemde figuren van de Vlaamse strijd werden toegelicht.

Wat waren we gelukkig en kregen we nieuwe impulsen om dat streven verder te mogen en kunnen zetten!

Tijdens de bestuursvergadering achteraf kwam o.a. de existentiële vraag aan bod over het eigenlijke nut van VLAKO. Waartoe dient dat?

Heel eenvoudig: Of wij geslaagd zullen zijn om politici aan te zetten om samen eindelijk! op 9 juni ’24 een einde te stellen aan de onderdrukking van de Vlaamse meerderheid! en blok te vormen en wij zoveel mogelijk personen hebben doen inzien dat ze Vlaams moeten stemmen, zal het nut van VLAKO aantonen.

Vandaag kunnen wij geen tastbaar bewijs leveren.

Eén zaak is zeker: Wij zien en horen tekenen dat de partijen die echt met de Vlaming begaan zijn, wel degelijk in die richting evolueren.

Diegenen die echt hun laars lappen aan de Vlaming, blijven mee heulen met onvoorwaardelijke solidariteit, scoren dramatisch in de peilingen.

Hun enige reddingsboei? Meegaan met de Vlaamse Beweging die voornamelijk haar eigen middelen wil beheren en besteden.

Dan pas zullen we echt Zorg kunnen dragen voor onze Vlaamse medeburgers.

Dank voor uw trouw aan onze beweging!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.