Gisteren de VLAKO Zondagmars Lubbeek-Leuven .

Theo Francken, An Wouters Schepen van Onderwijs Lubbeek, en Bart Nevens , provincieraadslid en gedeputeerde, spraken ons toe onder de vleugels van weer zo’n mooi Brabants kerkje maar weliswaar in een gure wind. Maar gaande weg kwam de zon opzetten.

Maar wij toch vlug weer in het café, voor een warme koffie, ons weer opwarmend. We wisten niet echt wat ons qua weer te wachten stond.

Wij namen de weg tussendoor via Pellenberg en onze monden vielen open.

Het prachtige landschap tot holle wegen toe, tot op amper 6 km van het centrum van Leuven. Deze wandeling is echt een toppie, een echte aanrader.

Wat is ons Vlaanderenland prachtig!

De Diestse steenweg tot aan het Vlaams huis in de Bondgenotenlaan was wel eerder eentonig, maar …

wat een ontvangst!

Zeger Debyser wachtte ons op met twee van de actieve leden van de partij, de onvervangbare Frieda Aerts en Heinz Funke.

De toespraak van Zeger ging recht naar ons Vlaams hart, raakte onze gevoelige snaren over taal, onze cultuur, zo fel bevochten met als mijlpaal Leuven Vlaams. Vandaag gaat die strijd verder tegen de verengelsing van de universiteit en de stad.

Onze moeder’s taal moeten wij eren, respecteren en doorgeven aan onze nakomelingen. Wij zijn hen dat verplicht, tenzij we ondankbaarheid tegenover hen in ons hart willen uitdragen. En Neen! wij willen niet in een museum belanden naast de Neander-talers, als Vlaams-talers.

Naast het warme onthaal, zelfs onze kledij kregen we weer droog, was er nog een verrassing.

Wij die de Vlaamse Beweging denken te steunen, moesten verlet laten bij de vraag wat er op de grote markt aan het Stadhuis zo historisch specifiek was.

Wij daarheen.

Naast de eeuwenoude herberg ‘De Engel’ is een gedenkplaat aangebracht voor …

Albrecht Rodenbach aan het huis waar hij 4 jaar op kot zat.

Veel Vlamingen weten dat echt niet.

Er viel een ingetogen stilte, gevolgd door verbazing, respect, nederigheid. Een ontroerend gevoelsmoment.

Wij kregen de tekst van de ‘De Blauwvoet’ in de handen gestopt en er werd gezongen.

Zeer luid bij de passage die eindigt “Met

het oude Vlaamse Hoezee. Vliegt de blauwvoet, storm op zee”.

Een rilling ging over ieders ruggen.

Op 9 juni zal er storm op zee zijn, vertelde Theo ons. Wordt het een tsunami?

Nog 2 Zondagmarsen, de apotheoses naar Antwepen en Brussel.

In april en mei.

Leuven kaapt de prijs weg voor de meest originele, de meest verrassende ontvangst.

Hartelijk dank!

Dank ook aan Lucienne Van Herck en Ivette Cortoos oms uit te wuiven in Lubbeek.

P.S.: Ook VB was uitgenodigd, maar laattijdig, moet ik toegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.