,

Oprichting VLAKO

Logo Vlako

15 maart 2020 

VLAKO werd opgericht in Overijse tijdens een totaal uitzichtloze regeringsvorming. De tegenstellingen waren zo groot tussen Noord en Zuid.  Vlaanderen, dat nog van voor de Belgische onafhankelijkheid altijd het kind van de rekening is geweest, dreigde ook dit keer en tegen de verkiezingsresultaten in, de rekening te mogen betalen van de impasse. Vlaanderen kent vele Vlaamse bewegingen die hier tegen in verzet gaan, maar allemaal stranden ze op meningsverschillen over migratie, Coronamaatregelen, democratie, eigenheid, racisme, en zo vele andere maatschappelijke problemen. Daarom besluit Alex Decadt, gekend voor zijn strijd tegen de Spaanse repressie tegen Catalaanse politici, VLAKO op te richten met als doel, al deze verenigingen en bewegingen samen te krijgen. Dat lijkt een haast onmogelijke taak te worden, maar wie op voorhand opgeeft verliest altijd.

Ander nieuws