,

Dilemma

Wat verplichte rust, lectuur, bezorgdheid om democratie, leiden me tot het volgende dilemma:

De bewering gaat dat er een ‘kloof is tussen de burger en de politiek’. Het is zelfs meer dan een stelling, eigenlijk een vaststelling.

Dat die kloof inherent is aan een parlementaire vertegenwoordiging en in feite onderdeel van ons democratisch systeem, is als volgt uit te leggen.

We kunnen onmogelijk met 11, straks 12 miljoen personen gaan regeren. Dus laten we ons vertegenwoordigen door een parlement.

Dat parlement moet voeling houden met haar kiezers, doch dient afstand te bewaren met de dagdagelijkse verzuchtingen en oplossingen bedenken die de baan houden gedurende langere tijd. Dus die kloof is er.

Maar die ‘kloof’ heeft ook de betekenis van een verloren verbinding, een voeling die onbestaande is. We krijgen geen of onvoldoende weerklank in dat parlement.

We voelen ons niet meer vertegenwoordigd. De politiek draait dan in feite rondjes voor zichzelf en doet maar aan zelfbediening.

Men noemt het een onderdeel van het democratisch deficit. VIVALDI was daarvan het schoolvoorbeeld, maar dan in haar volle intrieste draagkracht.

Hoe kan dit anders? En daar komen we uit bij de tweesprong, het dilemma.

De burger heeft de band met de politiek verloren, maar de vraag is “Doet hij er zelf iets aan?”

Gaat hij luisteren naar gemeenteraden of parlementaire debatten, dient hij vragen in?

Neemt hij deel aan burgerpanels of fora?

Komt hij uit zijn cocon om te gaan manifesteren of betogen?

Zelfs eens om de 5 jaar gaan stemmen, vinden velen reeds teveel. Meer dan 1 miljoen mensen stemt zelfs niet. Ze vertrouwen het niet meer, hebben in niemand nog vertrouwen.

Het verwijt dat politici niets uithalen et potverteren, is het gangbare discours.

Maar wie wil 24u op 24u beschikbaar zijn en geen gezinsleven, noch tuin noch hobby hebben?

Ik alvast niet. Voor geen geld van de wereld

Conclusie is dus dat we meer gehoord willen worden, maar dat we ons niet laten horen.

Dat is volgens mij het ‘democratisch dilemma’.

Is daar een oplossing voor?

Ik denk van wel en ik geloof erin.

Maar ik hou ze nog even achter de hand.

Misschien komen politici er zelf mee aan draven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.