zich thuis voelen

Dat warme gevoel, zich goed en thuis te voelen.

Zonder argwaan en onbevangen kunnen spreken. Geen verborgen agenda’s, noch gewild verkeerde interpretaties.

Ik heb soms dat gevoel in Vlaanderen.

Al zijn er mensentrekkers, tafelspringers, narcisten … Dat zal er wel bij horen, zeker. Maar we kunnen dat samen als volk plaatsen, isoleren in ons gedachtengoed.

Volgen nu een aantal termen, geplukt uit het boek van Patrick Loobuyck, ‘Burgerschap’.

De begrippen maken wie we zijn, verklaren waar we naar hunkeren, sereen, eerlijk, vrijelijk, rechtuit.

• lotsverbondenheid

• gehechtheid

• geestelijk beginsel, synoniem voor natie

• gedeelde erfenis aan herinneringen

• uitdrukkelijke wil om samen te leven

• gemeenschapsgevoel

• wederzijdse identificatie

• gedeelde geschiedenis, taal, cultuur

… Dat móet uitmonden in een institutionele verankering, in instellingen die er zijn voor de bevolking, die haar vertrouwen opnieuw in de handen van betrouwbare, door haar verkozen leiders legt.

…Dat alles kan niet anders dan leiden naar een vrije natiestaat, naar zelfbeschikking.

Let wel, dit ontneemt ons niet om wereldburger te zijn, in tegendeel, moreel versterkt en gelukkig, verruimen wij samen onze blik, verleggen wij onze grenzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.