verandering

De angst voor verandering is menselijk, begrijpelijk.

Echter niet redelijk.

Als persoon verander je elke seconde, alsook alles wat ons omringt.

Indien je de angst voor verandering blijft aanvaarden, zelfs voeden of laat toenemen, zal je uiteindelijk totaal verkrampen en verzuren.

“Je moet meegaan met je tijd”, zeiden onze grootouders echter, reeds lang geleden.

Wat misschien?! goed was 100 jaar geleden is dat vandaag echt noodzakelijk niet meer.

Ons land verkeert in de grootste crisis ooit, buiten hongersnood en oorlog meegerekend.

We moeten ons aanpassen en de crises beschouwen als een uitdaging tot verandering.

Ook de democratie heeft nood aan verandering, behoefte aan een nieuwe invulling.

Dat dit bij iedereen moge doordringen op 9 juni e.k., over exact 50 dagen.

Kijk naar Spehen Hawking, NIETS weerhield hem zijn boodschap uit te dragen, telkens opnieuw paste hij zich aan, aan zijn verkreupelende, slopende gezondheidstoestand.

Trouwens, slechts de mate waarin we ons kunnen ‘veranderen’, aanpassen, levert het bewijs van intelligentie, en dat was hij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.