nog 3 maanden voor de verkiezingen

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, monument en tekst

Nog 3 maanden vóór de verkiezingen.

Het gaat nu harder en harder tussen de partijen.

Het zal niet altijd zeer netjes verlopen.

Er staat namelijk veel op het spel voor velen, voor sommigen zelfs van overlevingsbelang.

VLAKO benadrukt haar onpartijdigheid en laat zoals steeds geen partijgekleurde berichten door.

We zullen zoals we de 4 laatste jaren deden, wijzen op de waarden die wij willen gerespecteerd zien en vertaald en/of bestendigd in toekomstig beleid.

De enige uitweg uit de politieke, maatschappelijke, sociale en financiële impasse waarin dit land zich heeft vast gereden, is de totale autonomie of zelfbeschikking van de regio’s.

Het federale niveau dient nog slechts als communicatie- en doorgeefplatform.

Onze bezorgdheid gaat dus hoofdzakelijk uit naar de regio’s.

De partijen hebben gespeeld en de kaarten liggen op tafel.

Na 9 juni is het aan hen om onze betrachtingen hard te maken, staalhard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.