nog 101 dagen

Reeds 4 jaar vraagt VLAKO aan de ‘Nederlandstalige partijen’ om in eenheid over het communautaire, namelijk zelfbeschikking van de regio’s, naar de kiezer te stappen.

Zoniet zouden ze de trein missen, zeker regionaal.

Tot op heden, nog geen signaal in die richting.

Wat gebeurt er?

Ze kalven af, ze smelten weg en lopen elkaar de sloffen af om toch nog maar een zitje te bemachtigen.

Stel je voor dat wanneer je nog slechts 8 of 9% behaalt, ‘geelder’ gezinnen zonder inkomen vallen na 9 juni. En het zullen er veel zijn.

Nu stelt BDW het scherp, zeer scherp: ook op federaal vlak vallen ze uit de boot indien ze zo verder blijven afbrokkelen.

Dit is een verzetje hoger.

Ze komen zelfs niet meer aan tafel! Daadwerkelijk wel een uitgesproken opening naar VB.

Franstaligen, hou jullie vast. Jullie nachtmerrie komt eraan.

Zeer slecht gespeeld en verloren.

Nog 101 dagen! Wat wordt ‘mich da’?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.