Belangrijke info.

Het #VNZ (het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) liet een peiling uitvoeren door het onderzoeksbureau iVOX.

Eén uiterst belangrijk punt licht ik eruit:

“Bijna de helft van de Vlamingen vreest dat de sociale zekerheid op termijn niet betaalbaar blijft”.

Volgens het VNZ “heeft de gigantische solidariteit met het zuiden haar limieten bereikt.” dixit. Het pleit dan ook voor een volledige communautarisering van de sociale zekerheid.

De Vlaming VREEST …

Zoals ik reeds schreef, ben je niets met vrezen, noch hopen, je moet DOEN.

Onze toekomst ligt in onze handen en het VNZ geeft de richting aan.

Een Ziekenfonds waar je niet ziek van wordt, geen tanker die verankerd ligt met omslachtige bureaucratische regeltjes en procedures.

Het is Vlaams: Rechttoe, rechtaan, kleinschalig, behulpzaam, menselijk én voordelig.

Voert VLAKO nu publiciteit?

Wel, ons gezin is naar het VNZ overgeschakeld, 5 jaar geleden en wij zijn uiterst tevreden.

Het VNZ sponsort VLAKO als enige en we mochten voor €500 T-shirts laten drukken.

Sindsdien lopen wij met hun logo op onze poep. Net onder de rugzak.

Wat onbegrijpelijk is, is dat zoveel personen die Vlaams nationalistisch denken, niet bij het VNZ zijn aangesloten.

Tevelen zeulen nog met zuilen.

Het VNZ is Vlaams en net als VLAKO onpartijdig.

Ooh ja, de voorzitter van het VNZ, Jürgen Constandt stapte reeds meerdere malen een Zondagmars uit met ons.

Sympathieker kan niet. Steeds aanspreekbaar en beschikbaar, net als zijn Ziekenfonds.

Een anker in de Vlaamse Beweging, ook penningmeester van het #ovv (Overleg voor Vlaamse Verenigingen, waarvan VLAKO lid is).

Waarom nog twijfelen?

De Vlaming zal slechts zijn zelfbeschikking verkrijgen door te DOEN en zich te verenigen.

Nu zondag vertrekken wij van Lubbeek en stappen wij naar Leuven voor een Vrij Vlaanderen.

Om 13u afspraak aan de Sint-Martinuskerk in de Dorpsstraat. Afgesproken?

Benieuwd wat Theo Francken en Zeger Debyser ons zullen vertellen.

Nog een fijne dag!

P.S : Jürgen aanvaardde bij de start van de Zondagmarsen het peterschap. En wij fier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.