,

redactioneel

We krijgen veel voorstellen om bepaalde artikels te plaatsen over meestal lovenswaardige onderwerpen, behandeld door gewaardeerde politici.

Jullie zullen begrijpen dat wij ons niet kunnen veroorloven om bepaalde politici aan het woord te laten en de indruk te wekken dat andere, van wie niets wordt aangeleverd, te negeren.

Komt daarbij, dat stilaan naar verkiezingsmodus wordt geschakeld.

We herhalen dat het democratische gehalte van een staatsbestel mede bepaald wordt door de verscheidenheid van visies.

Dat wij voor aanvaardbaarheid van deze invalshoeken, de wil tot Vlaamse zelfbeschikking, als minimale drempel stellen, is ons onwrikbaar uitgangspunt.

Maar nogmaals, in alle partijen kunnen waardevolle, levensnoodzakelijke gedachten aanwezig zijn.

Zij verrijken en maken het partijenpalet milder.

M.a.w., blunders van hoog geplaatste politici van bepaalde partijen, vernietigen hoegenaamd niet noodzakelijk het oprechte, onbaatzuchtige, Vlaams gerichte gedachtengoed van de partij op zich.

De oproep tot overkoepeling, ons oorspronkelijke, maar steeds aangehouden basisprincipe, houdt onverminderd stand.

De Vlamingen moeten front vormen en willen bepaalde partijen de verdere afbraak van de rechtvaardige behandeling van de Vlaming en zijn cultuur, blijven bewerkstelligen, zullen zij geen plaats meer hebben in eender welke regering.

Nog minder dan 9 maanden om zich ronduit voor de Vlaamse zaak uit te spreken.

Zoniet zal de afgang zich blijven bestendingen, en zullen ze worden uitgesloten van elk beleid.

Zij bouwen een cordon rondom zichzelf.

Daarom, stem Vlaams, zelfs als uw partij waarvoor u zoveel over hebt de collaboratie met Vlaamse vijandig gezinden, willen verder zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.