VLAKO | Vlaamse Koepelbeweging

VECHTEN VOOR WAAR WE IN GELOVEN. SAMEN!

VLAKO is een beweging die, op vreedzame wijze, streeft naar een zo ruim mogelijk Vlaamse autonomie of zelfbeschikking. Eenmaal haar doel bereikt, schakelt ze over in een tweede fase, nl. de bewaking van de Vlaamse waarden.

VLAKO wil mensen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, met elkaar laten samenwerken en dit met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal, haar eigenheid en gewoonten. Elke vereniging die aanvaardt samen te werken, behoudt ook haar eigenheid. 


VLAKO VERBINDT


VLAKO is niet aan een partij- of ideologie gebonden en verbindt zowel links als rechts georiënteerden. 

VLAKO verbindt iedereen die ervan overtuigd is, dat een Vlaanderen dat zelf haar middelen kan beheren en besteden, een beter en efficiënter beleid kan voeren.
Alle verenigingen, elk hun gedachtegoed, maar met slechts één gemeenschappelijk doel: Vlaanderen Vrij! Daarom is VLAKO ook lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

ONTMOET ONZE MENSEN

DE VLAKO KERN

Alex Decadt

Voorzitter

Rudi De Sutter

Bestuurder

An Rems

Kernlid

Diana Slegers

Bestuurder

Mick Vanlimbergen

Bestuurder

Patrick Proot

Kernlid

Guy Muylaert

Bestuurder

Roosje Polo

Kernlid

De Vlaamse Koepel Beweging ( VLAKO vzw ) streeft op vreedzame wijze naar een zo ruim mogelijke Vlaamse autonomie, of zelfbeschikking.

Dit doet ze door personen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, te verbinden rond dit doel, zonder te raken aan ieders eigenheid en met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal en haar gewoonten. Elke vorm van extremisme wordt geweerd.
VLAKO is een platform voor iedereen die ervan overtuigd is dat er een beter beleid gevoerd wordt als Vlaanderen haar eigen middelen beheert en besteedt.

ONZE BASISREGELS

✰Neutraal

VLAKO is politiek neutraal en neemt geen standpunten in over onderwerpen die niet in verband staan met “Vlaanderen Vrij”. Hoe een vrij Vlaanderen er moet uitzien is de taak van de verkozenen.

✰Sociaal

VLAKO streeft naar een sociale samenleving, zonder racisme en uitsluiting.

✰Vrije meningsuiting

Iedereen is vrij haar of zijn mening te uiten zolang de mensenrechten worden gerespecteerd.

✰Solidair

VLAKO onderschrijft ten volle voorwaardelijke solidariteit met alle regio’s.

De verkiezingen van 2024 zullen het moment zijn om eindelijk alle partijen met een Vlaams hart te verenigen rond de meest essentiële waarden van elke Vlaming. Wij stappen daarom maandelijks van Vlaamse stad naar Vlaamse stad voor : Respect, Vrije Meningsuiting, Verantwoordelijkheid, Democratie en Zelfbeschikking!

DOEL VLAKO

Vlaanderen laten beschikken over eigen inkomsten en uitgaven.

In staat zijn te zorgen voor de kwetsbaren.

Meer controle, minder verspilling, meer middelen.