Help VLAKO en ga voor een betere toekomst!

VLAKO, Vlaamse koepelbeweging staat voor een Vrij Vlaanderen met zelfbeschikking

Alle medewerkers werken onbezoldigd. Zelfs onkosten worden vaak niet vergoed. Alle hulp is dus welkom. VLAKO wil ook graag vrij en onafhankelijk blijven en zal nooit giften aanvaarden van politieke partijen of verenigingen die het doel hebben om macht over de beweging te verwerven. Wil je onze missie steunen, kan je altijd een storting doen op onze rekening:

BE85 7512 1198 0406

BIC AXABBE22

op naam van VLAKO.

VLAKO kreeg een sponsor voor haar Zondagmarsen. Namelijk het VNZ, het tot beste uitgeroepen Vlaams Ziekenfonds. Niet alleen aanvaardde de voorzitter, Jürgen Constandt het peterschap van ons initiatief, maar nu doet hij zelfs een duit in het lege zakje.

En wel onder de vorm van het VNZ-logo op onze T-shirts 'Vlaanderen Stap je Vrij'.
Het is voor ons meer dan een financieel gegeven, namelijk een erkenning van onze inzet, gedragen op universele waarden: rechtvaardigheid, en meer bepaald voor de Vlaming.
Je kan de T-shirt verkrijgen door eenvoudige betaling van 10 euro en de portkosten. Stap je mee, krijg je hem gratis.
Overtuig jezelf.
Dank VNZ (Vlaams en Neutraal Ziekenfonds)!

 

Te koop aan 7 euro bij onze bestuursleden, op onze activiteiten of per post (8 euro)
Wie deze pin of button draagt, streeft naar een Vrij Vlaanderen.

In eenheid, openheid en respect.
Zijn wil tot echte democratie, besloten in deze 3 waarden, draagt hij met fierheid.
Partij overstijgend is zijn enige focus, het Welzijn voor elkeen.
Daarom is de Zorg dan ook zijn grootste zorg.
Het VLAKO-Team zal daar in niets op afdingen.

 

Handgemaakt keramiek te koop bij VLAKO.  Afhalen bij een bestuurslid, op onze activiteiten of verzending per post (7 euro).  'Leeuwtjes' aan 25 euro, 'Handjes' , symbool voor 'solidair met elkaar', aan 5 euro.