VLAKO GAAT NAAR DE GORDEL!

Nu, zondag 3 september neemt VLAKO deel aan de Gordel. De Gordel is veel meer dan een sport- of radio evenement. De Gordel wil het Vlaams karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand onderstrepen. 'Onderstrepen', of benadrukken en dit sinds 42 jaar. Droevig is het, vast te stellen dat het slechter en slechter gesteld is met het Nederlands in Brussel, van hetzelfde in de Vlaamse Rand. Tot wat dient het om evenementen te creëren tot om en bij de 13.000 deelnemers en er daarna niets meer gebeurt? Er moet door de franskiljons meewarend over die Vlaamse Leeuw gedacht worden. Een leeuw die wat sport en dan terug in zijn kooi kruipt.
De taalfaciliteiten gaven blijk van de grootste Vlaamse naïviteit. Wat moet er met ons gelachen worden!
Het franskiljons imperialisme, dat aan gebiedsuitbreiding doet en ons boerkes vindt omdat wij aan onze grond houden. Zijn wij dat, fiere Vlamingen? Naïevelingen, roeptoeters? Politici moeten over 10 maanden zeker geen zoete broodjes meer proberen te bakken en al zeker niet met pseudo Vlaamse partijtjes gaan onderhandelen met Franstalige partijen die nog NOOIT woord hielden.
De Vlaming is op, ongelukkig, erg misnoegd en wil radicale verandering.
Dat zullen we tonen op de Gordel en die overschrijdt niemand: No paseràn!
Voor VLAKO
Alex.

Meer info via onze Facebookgroep of contacteer VLAKO  via alcat17@gmail.com

Zondagmars VLAamse Koepel Organisatie (VLAKO)

Vechten voor waar we in geloven. Samen!

VLAKO is een beweging die, op vreedzame wijze, streeft naar een zo ruim mogelijk Vlaamse autonomie of zelfbeschikking. Eenmaal haar doel bereikt, schakelt ze over in een tweede fase, nl. de bewaking van de Vlaamse waarden.

VLAKO wil mensen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, met elkaar laten samenwerken en dit met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal, haar eigenheid en gewoonten. Elke vereniging die aanvaardt samen te werken, behoudt ook haar eigenheid. 

VLAKO is niet aan een partij- of ideologie gebonden en verbindt zowel links als rechts georiënteerden. 

VLAKO verbindt iedereen die ervan overtuigd is, dat een Vlaanderen dat zelf haar middelen kan beheren en besteden, een beter en efficiënter beleid kan voeren.
Alle verenigingen, elk hun gedachtegoed, maar met slechts één gemeenschappelijk doel: Vlaanderen Vrij! Daarom is
VLAKO ook lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Kern VLAKO 

Alex Decadt, voorzitter van VLAKO.

Alex Decadt

Voorzitter

20210916_082331 (3)

Diana Slegers

Bestuurder

Guy Muylaert

Guy Muylaert

Bestuurder

Rudi De Sutter

Rudi De Sutter

Bestuurder

Mick Vanlimbergen

Mick Vanlimbergen

Grafisch en artistiek ontwerper

Patrick

Patrick Proot

Kernlid en auteur van 'Perspectief voor Vlaanderen'.

An

An Rems

Kernlid

Roosje

Roosje Polo 

Kernlid

Fundamenten van VLAKO

De Vlaamse Koepel Beweging ( VLAKO vzw ) streeft op vreedzame wijze naar een zo ruim mogelijke Vlaamse autonomie, of zelfbeschikking.

Dit doet ze door personen en verenigingen van alle ideologieën en overtuigingen, die dit streven onderschrijven, te verbinden rond dit doel, zonder te raken aan ieders eigenheid en met respect voor de Vlaamse cultuur, haar taal en haar gewoonten. Elke vorm van extremisme wordt geweerd.
VLAKO is een platform voor iedereen die ervan overtuigd is dat er een beter beleid gevoerd wordt als Vlaanderen haar eigen middelen beheert en besteedt.

VLAKO's basisregels

11

Neutraal

VLAKO is politiek neutraal en neemt geen standpunten in over onderwerpen die niet in verband staan met "Vlaanderen Vrij". Hoe een vrij Vlaanderen er moet uitzien is de taak van de verkozenen.

18

Sociaal

VLAKO streeft naar een sociale samenleving, zonder racisme en uitsluiting.

30

Vrije meningsuiting

Iedereen is vrij haar of zijn mening te uiten zolang de mensenrechten worden gerespecteerd.

24

Solidair

VLAKO onderschrijft ten volle voorwaardelijke solidariteit met alle regio's.

Doel VLAKO

Vlaanderen laten beschikken over eigen inkomsten en uitgaven

In staat zijn te zorgen voor de kwetsbaren

Meer controle, minder verspilling meer middelen