• De Catalaanse les

  Enkele dagen terug kregen we het heuglijk bericht dat er overeenstemming was bereikt tussen Sanchez, die als socialistisch voorman de Spaanse verkiezingen had gewonnen, en Puigdemont, leider van de grootste Catalaanse formatie. Hierdoor kan een Spaanse regering op de been worden gebracht die de patstelling tussen de linkse en rechtse formaties doorbrak. Dit is niet…

 • Toestand van het onderwijs in Vlaanderen anno 2023

  Toestand van het onderwijs in Vlaanderen anno 2023

  Zoals we reeds aangaven in het vorige bericht zouden er gensters geslagen worden door Professor Wouter Duyck van de Gentse universiteit , cognitief psycholoog. De professor startte met een terugblik op de resultaten van het vak “begrijpend lezen” en constateerde toen, 20 jaar terug, een topresultaat voor het Vlaams onderwijs. Hij vergeleek dit cijfer met…

 • Toestand van het Onderwijs in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder

  Toestand van het Onderwijs in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder

  Op 30 september 2023 greep in Lier een symposium plaats op een echt iconische plaats: de Vredeberg te Lier : daar waar Willem I , als koning der Nederlanden de eerste officiële Nederlandstalige school , het atheneum van Lier boven de doopvont had gehouden. Gezien het thema van het symposium kon men zich geen betere…

 • Sociale Zekerheid en vergrijzing: wie gaat dat blijven betalen ?

  Sociale Zekerheid en vergrijzing: wie gaat dat blijven betalen ?

  Op heden volgden we in De Montil in Essene een symposium, georganiseerd door het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, ondersteund door het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, waar we werden verwelkomd door Jurgen Constandt, voorzitter.Het thema was; “Sociale Zekerheid en vergrijzing: wie gaat dat blijven betalen ?”Uit wat de eminente sprekers -de alomtegenwoordige Alain Mouton, redacteur van…

 • Wat is er van B.H.V. nu eigenlijk gesplitst ?

  Wat is er van B.H.V. nu eigenlijk gesplitst ?

  Enkele jaren terug plantte ik de standaard van 5 meter die al jaren lag te wachten in mijn tuinhuis op een sokkel in mijn voortuin in Vlaams Brabant. Het was op een vrijdagavond dat ik via de radio hoorde van de beslissing van het parlement tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik richtte de zware…

 • De leiders van de PS …

  De leiders van de PS …

  De leiders van de PS hebben doorgaans naar buiten uit een grote geldingsdrang. Magnette heeft bovendien een kort lontje.Maar niet minder gevaarlijk was voorheen Guy Spitaels die in zijn tijd rustig kon vertellen:”Le lion flamand hurle, mais il n´a pas de dents”. Met een serviel knechtje zoals premier De Croo als sparring partner is er…

 • De staatshervorming en de aard en rol van de P.S. in Wallonië

  De staatshervorming en de aard en rol van de P.S. in Wallonië

  Vermits er veel plaats is op deze rubriek en toch iemand de spits moet afbijten : hier een duiding met betrekking op een onderwerp van “Perspectief voor Vlaanderen”: de staatshervorming en de aard en rol van de P.S. in Wallonië.Zoals men doorgaans weet is de Parti Socialiste de toonaangevende partij in Wallonië die sinds decennia…