Vrijheid

Onderstaand beeld, het zinnebeeld van Vrijheid, kan symbool staan voor het feit dat er aan Vrijheid, zonder onderbreking moet gewerkt worden.

Vrijheid is nooit volledig verworven, door slijtage, breken er stukken af, soms gevaarlijke brokstukken, die de essentie ervan zouden kunnen vernietigen.

Door de woke- en cancelcultuur heeft men ons al veel Vrijheid ontnomen.

Big Brother kijkt op onze vingers op de sociale media.

Door bepaalde fenomenen in onze maatschappij dermate op te blazen, zoals COVID, Klimaat, Black life matters, kernenergie, enzoverder, krijg je geen kans meer om te nuanceren, te relativeren.

Je moet een kamp kiezen, zwijgen en in je hoekje blijven.

Je wordt het zwijgen opgelegd en de tweespalt die men in onze gemeenschap drijft, splijt vriendschappen, gezinnen, echtparen.

Men polariseert dermate, dat je beter je mond houdt.

De meningsuiting is NIET meer vrij.

Volg je dwaze beslissingen niet op, verlies je je job, vlieg je bijna zelfs de gevangenis in (dixit Conner Rousseau).

Met twee op een bankje zitten, koste je een fikse boete en gerechtsvervolging (Pieter De Crem).

VIVALDI heeft dictatoriaal zeer verregaande maatregelen opgelegd. Genodigden dienden het in de tuin te doen. Geen vrijheid meer om je van een toilet te bedienen, op 1 genodigde na.

Vlaanderen is ook totaal niet vrij, bvb om zijn eigen middelen te beheren en te besteden. Afgeven dat geld! Institutioneel opgelegde solidariteit.

Is men eigenlijk vrij om een partij te kiezen en op 9/6 te stemmen zoals men wil?

Ogenschijnlijk wel, maar veel stemmen zijn reeds op voorhand geëlimineerd door de schutskring.

Wat blijft er van Vrijheid nog over? Een VIVALDI II?

Zijn wij gedoemd het Waalse dictaat te blijven ondergaan en ons land in een pijnlijke, tergend trage begrafenisstoet naar zijn definitief, onafwendbaar bankroet te begeleiden?

Stem u vrij op 9 juni, stem VLAAMS en dan is het aan de politici om dat resultaat in een stalen vorm te gieten die elke aanval of aanslag kan afweren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.