De filosofe Hannah Arendt (1906-1975) schreef:

We weerstaan aan het kwaad door ons niet door het oppervlakkige der dingen te laten meeslepen, maar door stil te staan en te gaan nadenken, dat wil zeggen door ons naar een andere dimensie te verplaatsen dan die van het leven van alledag.”

Dat is net wat VLAKO doet, de dagdagelijkse waves, moves, hypes en trends trachten te overstijgen, te ontleden en te duiden.

Aan alle beleidslui om daar telkens opnieuw bij stil te staan, het kwaad verdwijnt dan, stilaan, langzaam, maar zeker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.