Terug-blik in een ogen-blik.

Leven is onwaarschijnlijk meer dan wat je ziet.

Het zijn de beelden, de gedachten, de herinneringen, die de dagen licht geven.

“Het mooiste moet nog komen, leven op hoop, …”

Ik weet het zo niet.

Het mooiste heb je opgeslagen, het slechtste verdrongen.

Dat is wat de kracht geeft en geloof in wat je vandaag ziet, beleeft, doet.

Niet wat morgen komt, want dat doe je vandaag, zo niet komt er niets van.

De warmte die je ervaren hebt, de kinderen, de familie, de goede leraars, de goede collega’s, de goede bazen, die je raad gaven, jou begeleidden, …

die geeft de voeding om weer warmte uit te stralen

En alleen sta je niet ver. En daarover beslist elk voor zich.

Het groepsgevoel om samen iets na te streven, een doel trachten te bereiken, is magisch, indien je het intens beleeft.

Je verdwijnt als het ware, je wordt verheven in de groep die je geestelijk optilt.

We mochten het beleven toen we onze Mars naar de Vrijheid stapten. Het gevoel onder ons, mekaar steunen, de steun van het thuisfront, de passie van de Catalanen, … magisch, gewoon een ander soort leven.

Ik wens het jou, jullie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.