Tijd voor echte solidariteit.

VLAKO streeft niet zo maar naar zelfbeschikking of zelfstandigheid van Vlaanderen.

VLAKO ziet ook een Vlaanderen waar de mensen weer meer aan mekaar gaan hechten. Waar ze zich meer kunnen richten tot de anderen, uit hun bubbel kunnen treden.

Een natiestaat die warmer wordt, luisterend, respectvoller.

Waar solidariteit zich in eerste instantie op de eigen bevoking richt, die er hard voor gewerkt heeft, daarvoor bijgedragen en gespaard heeft.

Eerst onze ouderen, kwetsbaren en gekwetsten van de maatschappij waardig opvangen, verzorgen, omringen en dan in functie van echte noodzaken, prioriteiten leggen .

Wij willen zeker geen hardvochtig beleid, maar een doordachte, planmatige aanpak van de maatschappelijke problemen.

Het betekent de tering naar de nering zetten, eerst berekenen wat we aankunnen en dan besturen met absolute prioriteiten.

Dan zullen we onze jongeren degelijk kunnen opleiden, onze oudjes menselijk kunnen omringen,

De kwetsbaren beter beschermen.

Solidariteit is menselijkheid, een ingesteldheid, maar vroeg of laat sturen de centjes aan alsook een degelijk beleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.