Kakistrocratie


Johan Sanctorum
zette zijn pen op scherp en pleegde “Slechtste-cratie” ofte op zijn Grieks “Kakisto-cratie”. Hij slechtte het slechtste staatsbestel. Niet alleen het Belgisch federale, tevens het Vlaams regionale.

In één adem, een verademing voor de gefrustreerde burger voor stelsels die dringend van het beademingstoestel moeten.

Geen reset zal heil brengen, maar een omwenteling, een nieuwe democratie of eerder een aristocratie?

Elk schandaal blijft fataal achter zonder verhaal.

Vrouwelijke en mannelijke huisjes worden van hun heiligheid ontdaan.

alex (tpt)

P.S.: Mijn visie voor een democratie, nl. een partici-cratie is een alternatief, waartegen hier nooit wordt gevloekt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.