Een bijzondere stelling waart door mijn hoofd:

“Elke parlementaire meerderheid moet zorg dragen voor de minderheid”.

Dit gold en geldt steeds.

Indien vorige regeringen, zoals in ons eigen land, steeds slechts hun Grote Gelijk oplegden, de minderheid, die weliswaar een Vlaamse meerderheid is, negeerde, kunnen we daar slechts lering uittrekken, en absoluut geen voorbeeld aan nemen.

Sluit daarbij aan, dat je groot moet zijn in je verlies en bescheiden in je overwinning.

Niemand is gebaat met slingers die van het ene extreme naar het andere zwieren.

Eén uitgangspunt moet voorop staan: “Hoe dragen we het beste zorg voor zoveel mogelijk burgers?”.

En dit zonder dogma’s, zonder extreme standpunten.

Maar met alle mogelijke intelligentie, creativiteit, inventiviteit de beste oplossing zoeken voor de gigantische problemen waar we voor staan.

Zelfbeschikking moet net toelaten, vrijelijk, ongedwongen, rationeel, het beste te doen voor zoveel mogelijk burgers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.