Wij voeren revolutie op de sociale media.

Vreedzaam!

Geweldloosheid is onze kracht, zowel in woorden als in daden.

Zoniet zegt het kind in mij: STOP!

En dan?

Is het gedaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.