Geeuw.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'W Waarom? Gaan stemmen?'

Waarom zou ik nog gaan stemmen?

Het haalt toch niets uit!

Ze houden toch geen rekening met mijn mening

Trouwens, ik ben het met geen enkele partij volledig eens.

Tja, lid zijn van een partij, een partij aanhangen, houdt in dat je die partijlijn aanhoudt, verdedigt, er loyaal mee bent en niet slechts een deeltje, vooral wanneer je in dat stemhokje staat.

Het is echter zeer uitzonderlijk dat je het volledig eens bent met alle standpunten van die partij.

Het is zo dat men zich eerder ergert aan bepaalde standpunten. Voor of tegen dit of dat … Controversiële thema’s genoeg.

Een partij moet nu eenmaal positie kiezen, kleur bekennen. Je kan niet alles blauw blauw laten of rondjes blijven draaien met enerzijds/anderzijds.

En positie kiezen en aanhouden is ne moeilijke. Windhaantjes hoeven we trouwens ook niet.

Dus, haken mensen af, ontgoocheld, zelfs gedegouteerd en … gaan niet meer stemmen.

En daar loert het gevaar.

Ga je niet stemmen, haalt misschien net die partij die de totaal meest ergerlijke standpunten heeft, het van de partij waarmee je het wél halvelings eens bent.

Daarom blijft VLAKO partij-onpartijdig.

Daarom zegt VLAKO: Stem Vlaams!

Eender welke partij die zich uitspreekt voor een volstrekte autonomie van Vlaanderen, die opkomt voor onze taal, cultuur en gewoonten, onze waarden ook, verdient onze stem.

Maar die partij moet dat dan ook onomwonden uitspreken. Niet met lange tanden om toch maar aan boord te kunnen blijven.

Neen: Uitgesproken, voluit, onwrikbaar!

Het weze duidelijk.

Dus, Uw Vlaamse Stem Telt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.