Hocus spocus

Goede feestdag bij het herdenken van uw afgestorven dierbaren.

Als ik toch even mag: Tuurlijk zijn wij niet naïef en beweren wij niet dat alles is opgelost met Vlaanderen totale autonomie te verlenen.

Geen Hocus pocus zal hier ook maar wat aan veranderen!

De zelfbeschikking van Vlaanderen is een eerste stap en dan begint de grote uitdaging pas:

– de staatschuld zal niet verdwenen zijn

– Wallonië zal behoefte hebben aan noodsteun, met dit verschil dat het geen onvoorwaardelijke solidariteit zal zijn. Voor wat, hoort wat.

– een aantal gemeenschappelijke diensten moeten onderling worden afgesproken: Spoor- en plaatselijk verkeer, defensie, tweetaligheid, Brussel, …

– hoe regelen we de afspraken met internationale overheden of instituten?

– hoe kan de regelneving van Europa een halt worden toe geroepen?

– hoe vermijden we meegesleurd te worden in hypes, wokes, trends, …?

– hoe kan een echte, zelfs voorbeeldige democratie worden geïnstalleerd in Vlaanderen?

– wat met nauwere samenwerkingsverbanden met Nederland bvb, met andere voor vrijheid vechtende regio’s? Onze houding t.o.v. Frans-Vlaanderen …

En zo kunnen we verder gaan.

En waarom Vlaams stemmen, lichten wij nader toe in volgende berichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.