Houston, we’ve got a problem.

Ook N-VA heeft haar visie op democratie bekend gemaakt.

Zeer opvallend beperkt de democratie zich tot het gemeentelijke vlak.

Ook wel die provincies afschaffen, waarvan ook reeds decennia sprake.

Waarover is de burger nu sinds decennium op de sociale media zo verbolgen?

Een straat die moet hersteld worden, verkeerslichten die ontbreken, uiteraard over sociale woningbouw die dan slechts kan leven via federale inbreng, …?

Wat houdt een burger echt bezig?

Immigratie met zware gevolgen in zijn gemeente, pensioenen, inflatie, energieprijzen, zorg, oorlog, subsidies, defensie, onvoorwaardelijke solidariteit met iedereen, staatsschuld, onbekwame ministers, onderwijs…

En daarover heeft hij dus niets te piepen?

Om de 5 jaar een bolletje inkleuren en voor de rest vertrouwen op het Parlement, VIVALDI in deze (want oppositie monddood gemaakt).

En dat systeem is verworden tot een oligarchie en door sommigen een tirannie (herinner u de COVID-regels).

Indien wij slechts mogen meespelen in de lokale zandbak, in verenigingen om te zingen, te dansen en te voetballen, … dan zal het weer falikant aflopen.

Trouwens hoeveel burgers (dus geen partijleden) zijn geïnteresseerd in wat er in een gemeenteraad gedurende soms 10u beslist of liever niet beslist wordt? Die achterkamerpolitiek, die ‘van ons kent ons’?!

Dit is is geen reset van een ziek systeem, van het gebrek van scheiding der machten, van het bijsturen van de controle op wat een regering, een parlement uitspookt.

Dit is een kluitje in het riet.

N-VA, maak uw huiswerk opnieuw. Je hebt nog 9 maanden en 10 dagen.

Je zal echt uit een ander vaatje moeten tappen.

Dit gaat het stemgedrag van burgers zeker niet ten goede ombuigen.

Wij willen nooit nog een dictatuur!

Hier hun tekst:

“Democratie

Elke burger bouwt mee aan de samenleving

De N-VA legt de klemtoon op de opbouw van een hechte gemeenschap van onderen uit, met een sterke lokale autonomie. De gemeenten staan het dichtst bij de mensen en vormen zo de democratische basis van dat sterke lokale bestuur. Zowel de rol van de gemeenteraad als de betrokkenheid van de burger moet vergroot worden.

Democratie is voor de N-VA meer dan verkiezingen. Democratie betekent ook dat burgers zelf meebouwen aan de samenleving, als lid van een vereniging, van een buurtcomité, van een sportclub, enzovoort. De overheid mag die cruciale rol niet overnemen met regeltjes en allerlei goedbedoelde initiatieven.

Binnen Vlaanderen willen we het aantal bestuursniveaus tot twee beperken: de gemeenten en de Vlaamse overheid. Daarom schaffen we het provinciale bestuursniveau af (niet de provinciegrenzen). De huidige taken en middelen van de provincies verschuiven bij voorkeur naar de gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, zo niet naar de Vlaamse overheid. Zo versterken we de lokale democratie én maken we onze gemeenten financieel gezonder.” dixit

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en hoed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.