Immigratie

Met de deur in huis: Antwoord op een volger op de vraag, waarom zeggen jullie niets over immigratie?

Hier integraal:

“Beste,

VLAKO is opgericht rond de gedachte van vrijheid en zelfbeschikking van Vlaanderen. We zouden ons afzijdig houden van partijpolitiek en ook niet in de plaats denken van politici.

Wij spreken ons verlangen uit: Wij willen onze eigen middelen beheren en besteden.

En dat blijven wij herhalen en herhalen tot 9.6.2024.

Hoe ze dat gaan realiseren, met confederalisme of republiek of wat nog, is onze zaak niet meer.

We hebben het dus niet over specifieke materie zoals pensioenen, onderwijs en ja immigratie.

Hebben wij daar persoonlijk een idee over? Uiteraard.

Maar alles vloeit voort uit het woord ‘Zelfbeschikking’.

Vlaanderen moet daarover beschikken binnen een nieuw democratisch kader.

En al die problematieken hangen vast aan een systeem, nationaal en supranationaal, zo complex.

Als we daarover zouden beginnen, hebben we duizenden visies.

Dat politici dat herleiden tot een slogan, is begrijpelijk en zo willen zij de zo broodnodige macht verwerven om er ietsje te kunnen aan veranderen.

Maar wees gerust, we bestuderen de verschillende scenario’s die de immigratie onder controle kunnen brengen.

Kom je met een oplossing die indruist tegen Europese wetgeving, bvb, zal Europa de duimschroeven aandraaien qua onze schuld bij haar, qua subsidies, vergunningen, …

Wij beschikken nu eenmaal niet meer over onszelf.

En dát moet veranderen en dan moet Vlaanderen eindelijk bewijzen dat het dat beter kan.

Wat ik schrijf is inderdaad revolutionair. Het is de bocht van 180°.

Hebben wij politici die die durven nemen, zonder zich te verbranden? Die dat kúnnen?

Want indien je denkt dat je alleen gelijk hebt, zou het kunnen dat je alleen staat met je gelijk.

Ik ga geen namen noemen, maar we hebben momenteel voorbeelden daarvan.

Wat jij schrijft is een kreet, drukt de problematiek uit, die tenenkrullend is.

Dank dat je hem vrij en vrank stelt!

Echter, daar is geen pasklaar antwoord op.

Dat het zo niet verder kan?

Uiteraard niet, het is waanzin.

Daarom stappen wij ons vierde jaar met de slogan Vlaanderen Vrij! Wees maar gerust, ook immigratie hoort daarbij.

Maar ik zal persoonlijk niet aan partijpolitiek doen en VLAKO al zeker niet.

Verontschuldig mij voor het lange antwoord, ik nam de tijd om jou iets heel belangrijks te duiden.

Wees maar zeker, die schrijnende toestanden halen mij ook uit de slaap.

Fijne dag!”.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Slechts echte democratie kan Vlaanderen redden. VLAKO'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.