Een kleine bedenking bij de kwaliteit van ons onderwijs.

Door het feit dat men nu reeds geruime tijd de lat lager legt, voor welke ideologische of andere reden ook, maakt dat dit verstrekkende gevolgen heeft op alle studieniveau’s gedurende een aantal generaties.

Leg je de lat lager in het lager onderwijs, moet je dat ook doen in het secundair, universitair en zo verder.

Dus ook voor de lerarenopleiding. En dan heb je het omgekeerde sneeuwbaleffect. Want die afgestudeerden leggen uit zichzelf reeds de lat lager die door de instituten ook nog lager gelegd wordt.

Het is een neergaande spiraal.

Wat is uiteindelijk een diploma dan nog waard?

Nog zo een pervers effect stel je vast in Wallonië waar men vanaf 2025 opnieuw het Nederlands als tweede taal wil invoeren.

Waar gaan ze de leerkrachten halen? Ze hebben er zelf geen opgeleid en Vlaanderen heeft zelf een tekort.

Dus dat blijft dode letter.

Houston, we’ve got a serious problem.

Indien men die trend niet drastisch gaat keren, en men pleisters blijft plakken, zal dit een desastreuze afloop kennen.

Vlaanderen, wees gewaarschuwd.

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.