Democratie

Is een zoektocht en dit reeds sinds haar ontstaan.

Ze is geen feitelijk gegeven, ze is zoals een intermenselijke relatie: Er moet aan gewerkt worden.

Zij is dan ook nooit af, nooit perfect.

Zij kan ook verwateren, verzanden, vergaan, net zoals een … relatie.

Een onomstreden basisprincipe is:

Het is een staatsvorm waarbij een groep mensen een afvaardiging kiest om haar gemeenschap in goede banen te leiden.

Dus: Het volk regeert niet zelf, neen het kiest mensen om dat voor haar te doen.

Dus er is een fysieke ‘kloof’ tussen de burger en het parlement.

Niets mis mee, of beter logisch: Je kan niet regeren met miljoenen mensen.

Die denkbeeldige kloof wordt echter overbrugd door het periodiek stemmen.

Mooie principes, ware het niet dat er problemen kunnen ontstaan bij de uitwerking:

1. Hoe en hoe dikwijls kiest men de afgevaardigden?

2. Hoe krijgt men de meest bekwamen als afvaardiging?

3. Hoe controleert men de daden van die mensen, hoe stuurt men ze bij, hoe beteugelt men ze?

Reeds 3 fundamentele vragen waar het totaal mis kan gaan en waar het vandaag ook totaal mis gaat.

1. Om de 5 jaar een bolletje inkleuren en voor de rest: “Houd uw mond!”, kan geen goed systeem zijn.

2. Er zijn bekwame politici die hun materie kennen. Echter is 1/3de van de politici niet alleen niet verkozen, doch ook niet noodzakelijk beslagen in de hun toegewezen materie. Voorbeelden legio. Een economist op volksgezondheid, een nieuwsanker op BZ, …

Velen worden dan ook na verloop van tijd door hun eigen rangen afgedankt. Erger kan het echt niet.

3. Het Parlement zou controle moeten uitoefenen op de werking van de regering.

Dit gebeurt dus totaal niet. De oppositie wordt compleet buiten spel gezet, monddood gemaakt.

Dus, wat de 3 fundamentele basiselementen zouden moeten zijn, wordt met de voeten getreden.

Er is geen overbrugging, ooh neen, wel een vertrouwenskloof of -breuk.

Gevolg: Geloof in democratie kwijnt en er wordt warempel aan andere staatsvormen gedacht …

Het is duidelijk 5 voor 12 of 300 dagen voor de verkiezingen van 9 juni 2024.

Wie zet deze problematiek, die de sokkel is van het verdere bouwwerk, op de agenda?

A.u.b. geen populistische ballonnetjes meer.

Geef die aan kinderen om te spelen.

Maar de burger is die kermis kotsbeu.

Morgen over enkele andere pijlers die het bouwwerk democratie moeten recht houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.