, ,

De kogel is door de kerk

De kogel is door de kerk!

Er moet iets gebeuren opdat NOOIT meer een regering kan samengesteld worden met een miskenning van de Vlaamse bevolking.

2024 Zal een kantelmoment worden in de geschiedenis van dit land.

Het is erop of eronder.

Wij willen eerbied voor elke stem, eerbied voor een natie met meer dan 6 miljoen mensen.

Wij gaan er niet blijven bij staan en ernaar kijken zoals een koe op een trein.

Wij zullen bewegen en dat is wat een Beweging moet doen.

Wij zullen tonen dat de Vlaming nog één vuist kan maken. Wij zullen dit land tonen dat het over en uit is en Vlaanderen de eerbied zal afdwingen die haar toekomt.

Want zo kan het niet verder!

Wij kondigen jullie dus aan, dat wij vanaf zondag 24 april beginnen aan 24 Zondagmarsen.

Elke eerste zondag van de maand gaan we samen naar een Vlaamse stad of gemeente stappen.

Deze actie is ingebed in het #OVV, het Overlegcomité van Vlaamse Verenigingen.

Wij hebben hetzelfde doel en essentieel is de autonomie, de zelfbeschikking, zie onafhankelijkheid van Vlaanderen.

De 29 Vlaamse verenigingen die er deel van uitmaken, zijn uitgenodigd om samen onze schouders te zetten onder dit grootse project.

En we zullen jullie nodig hebben om mee te stappen, 1km, 5 km, het maakt niet uit.

Maar wij komen naar jullie stad of gemeente en dan zullen we mekaar ontmoeten en er samen voor gaan!

Jullie krijgen nu regelmatig nieuws van waar, wanneer, wie en hoe of wat.

VLAKO rekent op elk van u.

Reeds dank!

Voor VLAKO 

Diana, Guy, Rudi, Mick, 

alex

#vlaanderen #vlaamsekoepelbeweging #vlako

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.